Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Tài Năng Trẻ Việt Nam xin nêu ra các điều khoản dưới đây cho người truy cập có thể nắm rõ và tuân theo cho đúng để thích hợp cho hai bên. Chúng tôi luôn muốn làm đúng nhằm hỗ trợ khách hàng có được sự thỏa mãn nhất định.

Điều khoản sử dụng

Để đảm bảo tốt những dịch vụ chúng tôi đã cung cấp. Chúng tôi đưa ra Chính sách cung cấp dịch vụ nhằm thông báo với khách hàng cũng như người dùng của chúng tôi liên quan đến sử dụng dịch vụ.

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Với phương thức sử dụng khi truy cập vào trang web này của chúng tôi (“https://tainnangtrevietnam.vn/“) bạn được sẽ được coi là đồng ý những Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng để phục vụ cho việc dùng website này. Tham khảo tài liệu của chúng tôi khi truy cập vào trang web này.

Sử dụng

Tainnangtrevietnam.vn cho phép bạn xem và download các tài liệu chỉ cho sử dụng cá nhân và phi thương mại, chỉ cần toàn bộ về quyền sở hữu và quyền tác giả có ở tài liệu gốc hay bất cứ bản sao sẽ được giữ lại. Không có gì trong trang web này được hiểu như trao bằng estoppels, bất kỳ giấy phép hay quyền về bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi sở hữu khác của tainnangtrevietnam.vn hoặc bất kỳ bên thứ ba . Website này và nội dung của nó gồm có các nội dung không bị hạn chế, các trang web văn bản, biểu tượng, hình ảnh đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, html, có thể không được sao chép, tái bản, hoặc cung cấp bằng bất kỳ hoặc theo cách thức nào, mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của tainnangtrevietnam.vn.

Không cung cấp

Đối với nội dung của website này sẽ không được phép coi như là một giao dịch mời chào hay bán bất kỳ dịch vụ và sản phẩm của công ty. Các thông tin tìm thấy trên trang web được cung cấp miễn phí và cho mục đích thông tin sẽ không tạo ra một dịch vụ hay một doanh nghiệp nào có mối quan hệ giữa bạn và tainnangtrevietnam.vn. Links trên trang web này có thể dẫn đến các dịch vụ hoặc các trang website không hoạt động hoặc đại lý của chúng tôi. Chúng tôi không bảo đảm cũng như là đại diện cho các links khác hoặc các trang website có thể được tìm thấy ở đây. Nếu một links đến một trang website nào đó khác hay dịch vụ thì đó không phải là xác nhận từ trang web chúng tôi. Mọi sử dụng bạn thực hiện những thông tin được đưa trên website này, hoặc bất kỳ website hay dịch vụ có liên quan tới trang web này chúng tôi không chịu trách nhiệm, có nguy cơ của riêng bạn.

Links đến các trang web bên thứ ba

Website bên thú 3 có những tiện lợi cho các bạn. Nếu như các bạn dùng link đó, bạn sẽ rời khỏi trang web này vì vậy điều khoản sử dụng sẽ được áp dụng khác nhau. Một vài links đến những website khác, nagy cả được điều hành từ công ty chúng tôi, cũng có thể đưa nội dung cho phù hợp với tất cả mọi người, theo sau đó những links đến các websites được chấp nhận và phải đọc những Điều khoản được dùng trên websites mà bạn truy cập vào. Công ty của chúng tôi đã không xem xét lại các website bên đối tác thứ 3 có liên quan và không kiểm soát cũng như chịu trách nhiệm cho những trang links đến này, hoặc nội dung của họ. Công ty của chúng tôi không đồng ý với thông báo đã được thực hiện trong bất cứ website nào của bên thứ 3.

Nội dung từ chối

Công ty của chúng tôi sử dụng những nỗ lực hợp lý gồm có những thông tin đúng nhất, hiện tại và hoàn chỉnh (kể từ ngày đăng) trên trang web này, ngoài ra chúng tôi sẽ không thể bảo đảm rằng tài liệu sẽ đầy đủ và chính xác về các lỗi đánh máy cũng như nội dung đó có đang đúng thời điểm hiện tại hay không. Không những thế, các thông tin cung cấp như ngày và hiệu lực có thể không chính xác. Công ty chúng tôi không thực hiện cập nhật thông tin thường xuyên, vì vậy mà lúc bạn nhìn thấy thông tin trên website chưa chắc đã phải là nôi dung mới nhất và có tính cập nhật nhất. Các bạn cần xác nhận nội dung trước khi đưa vào sử dụng thì hãy liên hệ với chúng tôi ngay. Chúng tôi có quyền sửa và đổi, hay những nội dung cập nhật trên trang web mà không cần phải báo trước. Một số dịch vụ hoặc sản phẩm cũng có thể bị qui định hạn chế mà không có trong pháp lý.

Địa điểm

Công ty TNHH Tài Năng Trẻ Việt Nam được duy trì và điều hành của công ty cũng như các bạn đã đồng ý với với các điều khoản và quy định hợp pháp hay các thủ tục có liên quan và sử dụng của bạn trên trang web nàycũng sẽ được điều chỉnh phù hợp theo pháp luật Việt Nam không cần xem xét đển sự lựa chọn từ các quy định của pháp luật. Mọi thủ tục phù hợp, pháp lý và hành động vấn đề phát sinh bạn sử dụng trang web này thì sẽ đưa vào tòa án có thẩm quyền tại TP. Hồ Chí Manh, Việt Nam và sẽ không phân biệt lãnh thổ mà bạn sống, hay những nơi trên thế giới các bạn vào xem website này.

Trách nhiệm người sử dụng

Việc truy cập và sử dụng trang web này và xem nội dung các tài liệu này là quyền của người dùng. Các bạn có nhiệm vụ phải tuân theo luật pháp từ cơ quan quản lý có thẩm quyền khi bạn đang truy cập trang web này và các bạn đã hiểu rằng các bạn sẽ không thể truy cập hay dùng thông tin của website một cách trách nhiệm về vấn đề vi phạm luật.

Mọi tin các bạn liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau:

Công ty TNHH Tài Năng Trẻ Việt Nam

Email: tainnangtrevietnam.vn@gmail.com
Website:https://tainnangtrevietnam.vn