Chính sách bảo mật

Cam kết của chúng tôi về giữ bí mật hoàn toàn những thông tin và dữ liệu cá nhân của người tham gia trang web hợp lý theo các qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và những qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung trang chính sách bảo mật thông tin cá nhân (Privacy Page) nêu ra những loại thông tin nào được Quán chúng tôi thu được thông qua trang web của chúng tôi, cách mà chúng tôi sử dụng và điều hành dữ liệu. Nội dung trong trang này còn nhắc tới các quyền lợi các bạn được hưởng liên quan đến bảo mật thông tin dữ liệu cùng các dịch vụ mà bạn cần để thực hiện liên hệ với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Vài dữ liệu cá nhân đã được lưu trữ lại khi bạn tham gia đăng ký, gồm có các thông tin như địa chỉ, số điện thoại, tên người truy cập, mã bưu điện, email, giới tính, tình trạng hôn nhân và các sở thích mối quan tâm khác, v.V

Chúng tôi luôn đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập lúc bạn tình nguyện cung cấp thông tin phù hợp cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Việc này được hiểu là các bạn đã hiểu được mục đích cũng như cách thức sử dụng chúng tôi có dự kiến khai thác dữ liệu cho mục đích gì và chúng tôi cũng đã hỏi các bạn có bằng lòng về quyền dùng. Khi các bạn đưa dữ liệu cá nhân lên trên trang web của chúng tôi tức là các bạn đã chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, ngoại trừ có vấn đề khác. Bên cạnh đó, 1 số vấn đề do đặc thù của chúng tôi, mà sẽ dẫn đến vấn đề thông tin cá nhân của bạn được bật mí cho các người dùng khác của website.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Để giải đáp những thắc mắc của bạn, khi bạn có bất kỳ hoài nghi nào (Như cách thức tổ chức, cách thức tham gia, thể lệ của chương trình hoặc với nhà sản xuất của doanh nghiệp bạn có thể liên lạc cho chúng tôi thông qua những thông tin của chúng tôi được chúng tôi cung cấp/ khu vực riêng trên website. Khi đó chúng tôi sẽ sử dụng thông tin các bạn đã cung cấp nhằm mục đích trả lời các thắc mắc của bạn. Trong một số trường hợp, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ tiết lộ quyền sử dụng các thông tin dữ liệu cá nhân của bạn với các thành viên, các tổ chức khác thuộc về doanh nghiệp FrieslandCampina, hoặc Nhà khai thác dữ liệu như được khái niệm tại mục 3 dưới đây.

Khi các bạn tham gia vào trang web Tainnangtrevietnam.vn chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân đã được các bạn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập vào tham gia nhằm mục đích quản lý điều hành và cải tiến website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng và sử dụng các dịch vụ cũng như sản phẩm của chúng tôi.

Trang web tainnangtrevietnam.vn cũng có thể do bên thứ 3 đứng ra đại diện khai thác và tổ chức quản lý điều hành dữ liệu khi bên thứ 3 đã có sự cho phép của chúng tôi (xem mục Nhà khai thác dữ liệu).

Và chúng tôi được phép dùng thông tin thu thập để báo cho các bạn về những dịch vụ cũng như sản phẩm từ doanh nghiệp chúng tôi hay các công ty đối tác sản xuất, hoặc để xin ý kiến của bạn về những sản phẩm và dịch vụ cùng nhà tiềm năng mới với khoảng thời gian rất dài. Nếu các bạn đã đồng ý, chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu chung hoặc có thể chuyển tới đơn vị đối tác khác thuộc tập đoàn donh nghiệp FrieslandCampina và các bên đối tác khác, là bên đối tác có thể gửi đến cho bạn nội dung chào mời về sản phẩm và dịch vụ bất kỳ của công ty họ khi chúng tôi đã thu thập được thông tin của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc chúng tôi liên kết với bên thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, có cả thông tin cá nhân bạn. Các dịch vụ và các bên thứ ba này đã có giao kèo ràng buộc trách nhiệm không được phép dùng thông tin cá nhân bạn cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài mục đích mà chúng tôi chỉ định.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Khi chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hợp lý nhằm giữ an toàn các thông tin cá nhân của bạn, và sẽ bắt buộc Nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Ngoài người quản trị website tainnangtrevietnam.vn cùng các cá nhân được ủy quyền ra thì bạn là người duy nhất được vào xem thông tin cảu mình . Việc đăng ký của bạn sẽ được bảo mật bằng mật khẩu để bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không để lộ mật khẩu của bạn cho bất kỳ ai và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Sẽ rất khó có thể bảo đảm 100% sự an toàn cho thông tin của bạn khi đã đưa lên mạng. Dù rằng chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn ở trên hệ thống nhưng chúng tôi cũng không thể đảm bảo được tính rủi ro và an toàn.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Ngoài ra chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba nếu như bạn đồng ý. Thí dụ, Chúng tôi cũng có thể sử dụng các thông tin về bạn (như sở thích hay các mối quan hệ đã trình bày với chúng tôi) nhằm xác định xem là các bạn có để ý đến dịch vụ hay sản phẩm nào của bên thứ 3 hay không.

Chúng tôi có thể cung cấp dữ liệu cá nhân cảu các bạn trong trường hợp có sự yêu cầu của pháp luật, hay đề nghị từ từ các cơ quan chính phủ hay chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết. Nhằm tuân theo những yêu cầu của pháp luật hoặc theo trình tự của pháp luật; nhằm kiểm soát tài sản, an ninh của công ty đối tác, bào vệ an toàn cho bạn.

Chúng tôi có thể tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của bạn tới 1 bên thứ ba, hoặc bên đã mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

Quyền lợi của bạn

Quyền khai thác thông tin cá nhân của bạn khi đã có sự đồng ý của bạn.

Các bạn có thể chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn bất cứ khi nào nhằm bảo đảm hoặc bảo mật các thông tin cá nhân của bạn cung cấp cho chúng tôi là chuẩn xác và phù hợp.

Ngay khi bạn đăng ký tham gia, các bạn với tên truy cập và có thể sử dụng tất cả những sản phẩm/ dịch vụ của website tainnangtrevietnam.vn.

Công ty TNHH Tài Năng Trẻ Việt Nam

Email: tainnangtrevietnam.vn@gmail.com

Website:https://tainnangtrevietnam.vn

Nếu bạn có ý muốn đưa ra các ý kiến có liên quan tới tính bảo mật dữ liệu, hay các thảo luận hình thức thực hiện quan hệ tới quyền lợi hợp pháp của bạn, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi qua thông tin bên trên. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn.